Α new Big Bang of creation!

A new Educational Organization.

Re-designing Education for an era of exponential technologies, innovation and change.

Unlocking the real potential of Humanity and transforming a new global generation into the creators of the future.

Upgrading Humanity!

Στρατηγικός

Σχεδιασμός 2017-2019

  • Facebook - White Circle
  • Google+ - White Circle
  • YouTube - White Circle

Κατέβασε

Ένα νέο Big Bang δημιουργίας ξεκίνησε!

Ένας νέος εκπαιδευτικός οργανισμός δημιουργήθηκε.

Στόχος μας είναι ο επανασχεδιασμός της εκπαίδευσης, σε μια εποχή τεχνολογικών εξελίξεων, καινοτομίας και αλλαγών. 

Ξεκλειδώνοντας τις προοπτικές της ανθρωπότητας και μετατρέποντας μια νέα παγκόσμια γενιά, σε δημιουργούς του μέλλοντος. 

Big Bang School

Imagine a school where kids learn through nature, explorations and adventures. 

Imagine a school where kids learn how to unlock their creativity. Learn how to learn!

Imagine a school that is part of a both local and global community. 

Imagine a school where parents are also learners.

Big Bang Schools, are the first place where all these things happen! 

The first is under Construction in Thessaloniki, Greece! Visit the site here

 

Φαντάσου ένα σχολείο, όπου τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την φύση, από εξερευνήσεις και περιπέτειες.

Φαντάσου ένα σχολείο όπου τα παιδιά γνωρίζουν πως να ξεκλειδώσουν τη δημιουργικότητά τους. Να μάθουν πως να μαθαίνουν!

Φαντάσου γύρω από ένα σχολείο, μια μεγάλη κοινότητα.

Φαντάσου ένα σχολείο που οι γονείς είναι και αυτοί μαθητές!

Τα Big Bang Schools είναι τα πρώτα σχολεία, όπου όλα αυτά συμβαίνουν στα αλήθεια!

Το πρώτο χτίζεται στη Θεσσαλονίκη! 

 

 
 

Big Bang Academy

Big Bang Academy

 Be the key to unlock the true potential of a new global generation!

Be part of the Dream Team of

Education!

An innovative intensive program to become a «Big Bang educator» and be part of transforming Education. Renowned speakers and lecturers, one week, 35 hours, 3 key pillars. Vision and inspiration, Methodology and projects, Hands on workshops, technologies and labs. Seats are

limited, so apply here today to benefit from early registration discount! 

Γίνε αυτός που θα ξεκλειδώσει μια νέα παγκόσμια γενιά!

Γίνε μέλος της Dream Team των Εκπαιδευτικών!

Η Ακαδημία του Big Bang, είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 35 ή 16 ωρών, από τους πλέον καταρτισμένους και εμπνευσμένους εκπαιδευτές της χώρας. Όραμα και έμπνευση, Εργαστήρια, τεχνολογία και εκπαιδευτική μεθοδολογία, όλα στα εργαστήρια του Big Bang Academy!

 

Initiatives 

Education and learning can happen anywhere, anytime for everybody. During play, study, entertainment, travel and exploration. Using books, classroom, audiovisual or VR/AR content. In individual, group, or community mode. We are developing a wide range of initiatives and projects to tackle the above.

Here you can explore some of them which are launched or ready to be launched or in a development stage!

We are also open to hear and discuss your ideas! Let’s ignite a Big Bang of Creation together!

Η εκπαίδευση και η μάθηση συμβαίνουν παντού! Κατά τη διάρκεια μιας έρευνας, ενός ταξιδιού, μιας περιπέτειεας ή ενός παιχνιδιού! Χρησιμοποιώντας βιβλία, αίθουσες ή και οπτικο-ακουστικό υλικό! Ατομικά, ομαδικά ή μέσα από την κοινότητα. Αναπτύσουμε ένα μεγάλο φάσμα πρωτοβουλιών, οι οποίες εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό! 

Ενημερωθείτε για αυτές και νιώστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε σε εμάς τις ιδέες σας!

Initiatives 

 

Support Public Schools

One of our primary targets is to support Public Schools in any way that we can! We redesign education for everyone! 

{LEARN MORE}_

Κύριο μέλημα του Οργανισμού μας είναι η υποστήριξη του Δημόσιου Σχολείου με κάθε μέσο που διαθέτουμε! 

 

Meet the team

Meet Veta, Angelos, Yannis and our beautiful creative team!

Γνωρίστε τη Βέτα τον Άγγελο, τον Γιάννη και την υπέροχη ομάδα!

Never miss an update